Hoogte minimumloon aangepast

De hoogte van het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast. Dit gebeurt op 1 januari en op 1 juli

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder is per 1 juli 2014 aangepast.

De bedragen zijn nu:

€ 1.495,20 per maand

€   345,05 per week

€     69,01 per dag