Nieuwe energiesubsidie voor particulieren en bedrijven

Vanaf 4 januari 2016 kan je als particulier of ondernemer een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pellet kachels. De subsidie is minimaal € 500. Het precieze bedrag hangt af van het soort en de specificaties van het apparaat. Het gaat om een meerjarige subsidieregeling die tot 31 december 2020 zal lopen. Jaarlijks wordt het budget voor het daarop volgende jaar bekend gemaakt. Voor 2016 is er € 70 miljoen beschikbaar. Dus als je voornemens bent om te investeren in apparaten voor opwekking van duurzame energie laat de energiesubsidie niet liggen. Dien je subsidieaanvraag tijdig i