VAR vervalt per 1 mei 2016

Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel “Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)” aangenomen. De wet DBA zal per 1 mei 2016 in werking treden. Het doel van de wet is het verbeteren van de mogelijkheden om schijnzelfstandigheid te handhaven en terug te dringen. Deze ingrijpende wijziging raakt alle opdrachtgevers die met ZZP’ers werken. De fiscale vrijwaring die opdrachtgevers hebben met de VAR, komt per 1 mei 2016 te vervallen. Bovendien wordt meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever gelegd. Zo kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen plus boete opleggen aan de opdrachtgever indien blijkt dat de zzp’er feitelijk de werkzaamheden niet als een zelfstandige, maar in (fictieve) dienstbetrekking heeft verricht. De Wet DBA introduceert nieuwe regels waardoor het mogelijk is om een (model)overeenkomst tussen de opdrachtgever en een zzp’er, voorafgaand aan de opdracht, aan de Belastingdienst voor te leggen. De Belastingdienst beoordeelt dan of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Op deze wijze kunnen partijen vooraf zekerheid krijgen over de arbeidsrelatie. Wij raden u aan om zo spoedig mogelijk een (model)overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Zo  heeft u voor 1 mei 2016 zekerheid omtrent de kwalificatie van uw arbeidsrelatie met uw zzp’ers en komt u niet voor onnodige (financiële) verrassingen te staan.